Trung tâm khảo cứu và biên soạn
Địa chí Việt Nam
Chào mừng đến với website Trung tâm khảo cứu và biên soạn Địa chí Việt Nam.

Địa danh Châu Thành, Nghiên cứu và Phát triển số 3 (74), 2009

04/07/2023130

Địa danh Châu Thành hiện nay được đặt tên cho nhiều huyện, thị trấn ở các tỉnh Nam Bộ. Trong lịch sử, nó được dùng đặt tên địa danh khá sớm (1867). Hiện nay, còn tồn tại nhiều cách hiểu về khái niệm “châu thành”. Bài viết này góp phần vào việc tìm hiểu các địa danh Châu Thành trong lịch sử cũng như hiện nay dưới góc độ ngôn ngữ.

1. Địa danh Châu Thành trong văn học dân gian

Trong văn học dân gian ở Nam Bộ có khá nhiều câu sử dụng từ “châu thành”, mặc dù trong văn bản được viết hoa, nhưng “châu thành” ở đây được  dùng như là một danh từ chung, chỉ nơi phố xá đông đúc, văn minh: 

Bước xuống bắc Mỹ Tho thấy sóng xô, nước đẩy

Bước lên bờ Rạch Miễu thấy nước chảy, cây xanh

Anh biết chắc nơi đây là đất Châu Thành

Sao tìm hoài không thấy trong đám bộ hành bóng em.

Hoặc:

- Đất châu thành(1) nam thanh nữ tú,

 Trong vườn thú đủ các thứ chim.

- Nước ròng bỏ bãi bày gành

 Bậu đem duyên đi bán, đất châu thành đều hay.(2)

     Câu ca dao dưới đây cho chúng ta biết “châu thành” đã xuất hiện từ  trước năm 1859, khi Pháp đánh chiếm Gia Định:

Giặc Lang-sa đánh tới Châu Thành,

Dù ai ngăn qua đón lại, dạ cũng không đành bỏ em.

     Trong 2 câu ca dao sau, Châu Thành được sử dụng như một địa danh,  nó xuất hiện với tư cách là một đơn vị hành chính dưới thời thuộc Pháp:

- Đất Châu Thành(3) anh ở,

 Xứ Cần Thơ em trở lộn về.

- Chiếc tàu Nam Vang đầu đen mũi đỏ,

 Ống khói đỏ đề chữ: Châu Thành.

2. Địa danh Châu Thành trong lịch sử

     Sau khi chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, ngày 5/6/1867, thực dân Pháp  ra nghị định chia 6 tỉnh Nam Kỳ ra 24 hạt tham biện (arrondissement). (4)

* Thành phố Hồ Chí Minh.

Viên cai trị hạt là tham biện (inspecteur, sau đổi là administrateur). Lỵ sở  của hạt gọi là “châu thành”, có chức năng như một “trung tâm hành chính”  của hạt. Các hạt của Nam Kỳ lúc này bao gồm:

     - Tỉnh Sài Gòn có: châu thành Sài Gòn, châu thành Chợ Lớn, châu  thành Cần Giuộc (Phước Lộc), châu thành Gò Công, châu thành Bình Lập  (Tân An), châu thành Tây Ninh, châu thành Trảng Bàng (Quang Hóa).

     - Tỉnh Mỹ Tho: châu thành Mỹ Tho, châu thành Chợ Gạo (Kiến Hòa),  châu thành Cần Lố (Kiến Phong), châu thành Cai Lậy (Kiến Đăng).

     - Tỉnh Biên Hòa: châu thành Biên Hòa, châu thành Bà Rịa, châu thành  Thủ Dầu Một (Bình An), châu thành Long Thành, châu thành Thủ Đức (Ngãi  An).

     - Tỉnh Vĩnh Long: châu thành Vĩnh Long, châu thành Trà Vinh, châu  thành Bến Tre.

- Tỉnh Châu Đốc: châu thành Châu Đốc, châu thành Sa Đéc, châu thành  Sóc Trăng.

Quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

- Tỉnh Hà Tiên : châu thành Hà Tiên, Rạch Giá. (5)

Tỉnh Hà Tiên : châu thành Hà Tiên, Rạch Giá.

Bắt đầu từ năm 1912, địa danh Châu Thành chính thức được đặt tên cho nhiều đơn vị hành chính cấp quận ở Nam Kỳ: quận Châu Thành thuộc tỉnh Mỹ Tho (22/3/1912), quận Châu Thành tỉnh Cần Thơ (1913), quận Châu Thành tỉnh Sa Đéc (1/4/1916), quận Châu Thành tỉnh Sóc Trăng (30/8/1916), quận Châu Thành tỉnh Vĩnh Long (19/12/1917), quận Châu Thành tỉnh Long Xuyên (1917), quận Châu Thành tỉnh Trà Vinh (1917), quận Châu Thành tỉnh Châu Đốc (19/5/1919), quận Châu Thành tỉnh Rạch Giá (20/5/1920 ), quận Châu Thành tỉnh Tân An (14/2/1922), quận Châu Thành tỉnh Hà Tiên (29/5/1924), quận Châu Thành tỉnh Thủ Dầu Một, quận Châu Thành tỉnh Bến Tre (1/1/1927), quận Châu Thành tỉnh Biên Hòa (1/1/1928), quận Châu Thành tỉnh Tây Ninh (1942), quận Châu Thành tỉnh Bà Rịa (12/6/1943),(6) quận Châu Thành tỉnh Tân Bình (19/9/1944),(7) quận Châu Thành tỉnh Gò Công (2/4/1955),(8) huyện Châu Thành Đông, huyện Châu Thành Tây tỉnh Cửu Long (sau 1975), huyện Châu Thành tỉnh Minh Hải (sau 1975).(9)

Quận Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

3. Địa danh Châu Thành hiện nay 


Tính đến năm 2008, địa  danh Châu Thành được đặt tên cho 10 đơn vị hành chính cấp huyện của 9 tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ  và Tây Ninh (Đông Nam Bộ): huyện Châu Thành tỉnh Long An, huyện Châu  Thành tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành  tỉnh Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang,  huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, huyện Châu Thành tỉnh An Giang, huyện  Châu Thành tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.(10) 
     Các tỉnh ở Nam Kỳ dưới thời Pháp thuộc có địa danh quận Châu Thành,  về sau do những biến đổi về địa danh địa giới hành chính qua các thời kỳ,  nên ngày nay không còn dùng để đặt tên đơn vị hành chính như: quận Châu  Thành tỉnh Thủ Dầu Một, quận Châu Thành tỉnh Biên Hòa, quận Châu  Thành tỉnh Bà Rịa, quận Châu Thành tỉnh Tân Bình, quận Châu Thành  tỉnh Gò Công, quận Châu Thành tỉnh Cần Thơ, quận Châu Thành tỉnh Sóc  Trăng, quận Châu Thành tỉnh Vĩnh Long, quận Châu Thành tỉnh Hà Tiên. 
     Ngoài ra, ở cấp thị trấn, hiện có 3 địa danh liên quan đến địa danh  Châu Thành như sau: thị trấn Châu Thành thuộc huyện Châu Thành tỉnh  Bến Tre, thị trấn Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh, thị trấn  Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh.(11) 


4. Khái niệm “châu thành” trong từ điển 


     “Châu thành” là một từ Hán Việt, sử dụng khá phổ biến ở Nam Bộ. Nó  được các từ điển ghi nhận với nhiều nghĩa khác nhau: 
     - Châu thành: một khu đất rộng đã lập ra phố phường, dân cư đông đúc:  Hải Phòng là nơi châu thành mới mở (Hội Khai Trí Tiến Đức, Việt Nam tự điển (1931), Mặc Lâm xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr 117). 
     - Châu thành: thành thị (ville) (Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển (1932),  Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, tr 157). 
     - Châu thành: thành thị. Châu thành Hà Nội (Đào Văn Tập, Tự điển  Việt Nam phổ thông, A-C, Nhà sách Vĩnh Bảo, Sài Gòn, 1951, tr 92). 
     - Châu thành: khu đất đã lập thành phố phường, có dân cư đông đúc  (Thanh Nghị, Việt Nam tân tự điển, Nxb Thời Thế, Sài Gòn, 1952, tr 253). 
     - Châu thành: ville, toute la ville; ngoại châu thành: zone suburbaine  (Euge ne Gouin, Dictionnaire Vietnamien Chinois Francais, Impimerie  d’Extrême-Orient, Saigon, 1957, p 250). 
     - Châu thành: thành thị, thành phố: nhà ở Cần Thơ, ngay tại châu thành (Đào Đăng Vỹ, Việt Nam bách khoa từ điển, quyển 3, Sài Gòn, 1961, tr 161). 
     - Châu thành: thành thị, khu vực chính một xứ hay một tỉnh, nơi người  đứng đầu xứ hay tỉnh trưởng cai trị, thường dân cư đông đúc, mua bán thịnh  vượng (Lê Văn Đức, Việt Nam tự điển, tập 1, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn,  1970, tr 275).(12) 
     - Châu thành: khu đất đã lập thành phố phường, có dân cư đông đúc:  Ở đây gió bụi châu thành/Mộng vàng một giấc tan tình phấn son (Ban Tu  thư Khai Trí, Tự điển Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1971, tr 187). 
     - Châu thành: thành phố. Châu thành Sài Gòn (Hoàng Phê chủ biên,  Từ điển tiếng Việt phổ thông, tập 1, A-C, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội,  1975, tr 198). 
     - Châu thành: thành phố; thuộc phạm vi thành phố. Châu thành Sài  Gòn. Huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (Nguyễn Văn Ái chủ biên, Sổ tay  phương ngữ Nam Bộ, Nxb Cửu Long, 1987, tr 97 và Từ điển phương ngữ  Nam Bộ, Nxb TPHCM, 1994, tr 146-147). 
     - Châu thành: thành phố. Châu thành Sài-gòn (Văn Tân chủ biên, Từ  điển tiếng Việt, In lần thứ ba, Văn Tân, Nguyễn Văn Đạm chỉnh lý và bổ  sung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994, tr 155). 
     - Châu thành: là một tên chung để gọi “lỵ sở” hay là “thủ phủ” của tỉnh.  Sau biến thành tên riêng của cả loạt “lỵ sở” hay là “thủ phủ” của nhiều tỉnh  ở Nam Kỳ (Nhiều tác giả, Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 1, A-Đ, Trung  tâm Biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội, 1995, tr 426). 
     - Châu thành: thành phố (Hoàng Phê chủ biên, Từ điển tiếng Việt, Nxb  Đà Nẵng-Trung tâm từ điển học, 2004, tr 145). 
     - Châu thành: 1) vùng đất bao xung quanh, ở cạnh thành phố, thị xã,  là đơn vị hành chính cấp huyện. 2) Vùng phụ cận, vùng ven thuộc phạm vi  thành phố, thị xã. 3) Chỉ vùng đất Sài Gòn-Chợ Lớn trước kia. (Huỳnh Công  Tín, Từ điển từ ngữ Nam Bộ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, tr 312). 
     - Châu thành: tên gọi chung chỉ “lỵ sở” hay “thủ phủ” của tỉnh. Về sau  biến thành tên riêng của một loạt “lỵ sở” hay “thủ phủ” của nhiều tỉnh ở  Nam Kỳ (Từ điển mở tiếng Việt Wiktionary).
     Tổng hợp các định nghĩa trên, chúng ta có được một số nghĩa khái quát  như sau về khái niệm “châu thành”: 
- Phố phường, thành thị, nơi dân cư đông đúc. 
- Khu vực chính một xứ hay một tỉnh. 
     - Vùng đất bao quanh, ở cạnh thành phố, thị xã, đơn vị hành chính cấp huyện. 
- Vùng Sài Gòn-Chợ Lớn. 


5. Nhận xét 


     - Khái niệm “châu thành” trong các từ điển thường được dùng để chỉ  các thành phố, thị xã, nơi dân cư đông đúc, chốn phồn hoa, đô hội. Nghĩa  này được nhiều từ điển phản ánh, cũng gần với cách hiểu của dân gian.(13) 
     - Với nghĩa “tên gọi chung chỉ lỵ sở hay thủ phủ của tỉnh”, “khu vực  chính một xứ hay một tỉnh, nơi người đứng đầu xứ hay tỉnh trưởng cai trị,  thường dân cư đông đúc, mua bán thịnh vượng” rất phù hợp với thực tế lịch  sử. Trong số các địa danh Châu Thành được đặt vào năm 1867, đã có nhiều  địa danh sau này trở thành “thủ phủ” của các đơn vị hành chính cấp tỉnh  dưới thời Pháp thuộc (giai đoạn 1888-1944) như: Sài Gòn, Gò Công, Tân An,  Tây Ninh, Mỹ Tho, Biên Hòa, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Vĩnh Long, Trà Vinh,  Bến Tre, Châu Đốc, Sa Đéc, Sóc Trăng, Rạch Giá. 
     - Châu thành còn chỉ “vùng đất bao quanh, ở cạnh thành phố, thị xã,  đơn vị hành chính cấp huyện”. Vị trí địa lý hiện nay của các huyện Châu  Thành đều nằm ở “cửa ngõ” vào các tỉnh lỵ, chẳng hạn như ở các tỉnh Long  An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Tây  Ninh. Điều này có nguyên do lịch sử của nó. Ban đầu, “châu thành” chỉ các  trung tâm hành chính, nơi có chợ búa, các cơ quan của hạt tham biện trú  đóng. Sau khi thành lập các thị xã với chức năng “tỉnh lỵ”, nó chiếm một  phần diện tích của “châu thành”, phần diện tích còn lại vẫn giữ tên cũ là  quận Châu Thành và sau này là huyện Châu Thành. Có thể thấy qua một  số ví dụ: quận Châu Thành thuộc tỉnh Rạch Giá thành lập năm 1920, thị xã  Rạch Giá đến ngày 18/12/1939 mới thành lập; tương tự quận Châu Thành  tỉnh Mỹ Tho lập 1912, thị xã Mỹ Tho lập ngày 1/1/1939; quận Châu Thành  tỉnh Sa Đéc lập 1916, thị xã Sa Đéc lập 1975; quận Châu Thành tỉnh Tây  Ninh lập 1942, thị xã Tây Ninh lập 1975; quận Châu Thành tỉnh Thủ Dầu  Một lập ngày 30/7/1926, thị xã Thủ Dầu Một lập 1975… 
     - Riêng ý kiến cho rằng địa danh Châu Thành chỉ khu vực Sài Gòn Chợ Lớn là một nhận xét không chính xác vì trong lịch sử cũng đã có cách  gọi châu thành Sài Gòn, châu thành Chợ Lớn như bao châu thành khác chứ  không phải riêng chỉ Sài Gòn hay Chợ Lớn.(14) Người Nam Bộ thường nói:  Đi “châu thành”, tức là đi lên tỉnh lỵ vậy. 
     - Xuất hiện khá sớm trong một số từ điển tiếng Việt (Việt Nam tự điển  (1931), Hán Việt từ điển (1932), nhưng khái niệm “châu thành” lại hầu như  không được sử dụng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong khi đó, ở Nam Bộ khái  niệm này khá phổ biến và từ một danh từ chung nó chuyển sang địa danh.
     - Khái niệm “châu thành” với tư cách là một đơn vị hành chính xuất  hiện sớm nhất trong các văn bản hành chính là vào năm 1867, đến năm  1931 mới được ghi nhận lần đầu trong Việt Nam tự điển của Hội Khai Trí  Tiến Đức. Nhưng trước đó, vào khoảng 1859, trong ngôn ngữ bình dân, “châu  thành” dưới dạng là một danh từ chung đã xuất hiện. 
     Tóm lại, “châu thành” là một danh từ chung (từ Hán Việt), có mặt trong  ngôn ngữ Nam Kỳ vào cuối thế kỷ XIX, với nghĩa là “nơi dân cư đông đúc,  chốn phồn hoa, đô hội, văn minh”. Đến năm 1867, Châu Thành bắt đầu xuất  hiện với tư cách là một đơn vị hành chính cấp hạt tham biện (arrondissement)  và cấp quận từ năm 1912. Và từ đây có sự “chuyển nghĩa” sang chỉ “vùng  phụ cận, vùng ven thuộc phạm vi thành phố, thị xã” với một loạt các quận  mang tên Châu Thành được đặt từ 1912 đến 1944 dưới thời Pháp thuộc và  cả dưới thời chính quyền Sài Gòn. Trong cách đặt địa danh này, người Pháp  đã kế thừa truyền thống cách định danh của người Việt khi thiết lập các  đơn vị hành chính. Việc tồn tại nhiều địa danh Châu Thành như hiện nay  đã phản ánh việc bảo lưu những giá trị văn hóa của một thời đoạn lịch sử  ở vùng đất Nam Bộ. 

Nguyễn Thanh Lợi 

CHÚ THÍCH 
(1) “Châu thành” trong sách Ca dao dân ca Nam Bộ lại được viết hoa, ghi như là một địa  danh (Bảo Định Giang, Nguyễn Tấn Phát, Trần Tấn Vĩnh, Bùi Mạnh Nhị, Nxb Thành  phố Hồ Chí Minh, 1984, tr 249). “Châu thành” của câu ca dao này trong Từ điển từ ngữ  Nam Bộ (Huỳnh Công Tín, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, tr 312) không viết hoa. 
(2) Sơn Nam. Đồng bằng sông Cửu Long nét sinh hoạt xưa, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh,  1993, tr 124. 
(3) Chú thích là “Ý nói ở Sài Gòn”. Bảo Định Giang, Nguyễn Tấn Phát, Trần Tấn Vĩnh, Bùi  Mạnh Nhị, Sđd, tr 249.  
(4) Người dân quen gọi là “tòa tham biện” hay “tòa bố”. 
(5) Đào Văn Hội. Lịch trình hành chính Nam Kỳ, Văn Khoa xb, Sài Gòn, 1961, tr 34-36. (6) Quận lỵ đặt tại Bà Rịa. Ngày 11/4/1956, giải thể quận Châu Thành để thành lập quận  Long Điền. Đến ngày 3/1/1957 lập lại quận Châu Thành, quận lỵ đặt tại xã Phước Lễ. (7) Bao gồm toàn bộ địa bàn tỉnh Tân Bình, không có tổng. Ngày 22/10/1956, giải thể cùng  với tỉnh Tân Bình. 
(8) Quận lỵ tại làng Thành Phố, thuộc khu thị tứ Gò Công. 
(9) Nguyễn Đình Tư. Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà  Nội, 2008, tr 296-305. 
(10) Nguyễn Dược, Trung Hải. Sổ tay địa danh Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr  56-57. 
(11) Nguyễn Đình Tư, Sđd, tr 297, 304, 305. 
(12) Trong khi giải thích ý nghĩa địa danh Châu Thành, Lê Trung Hoa đã chọn cách này.  Xem Cửa sổ tri thức, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2005, tr 245. 
(13) Sơn Nam dẫn lại một bài viết trên báo Thanh Nghị, qua cái nhìn của một người Hà Nội  giới thiệu về tỉnh Bạc Liêu: “…Dù sao, đừng tưởng rằng châu thành Bạc Liêu buồn tẻ  như những tỉnh nhỏ ngoài Bắc mình. Trái lại Bạc Liêu là một đất ăn chơi. Trong châu  thành có tới ba rạp chiếu bóng và một vài rạp hát lớn nguy nga hơn những rạp hát Hà  Thành nhiều”, Sđd, tr 258.
(14) Sơn Nam trong Đồng bằng sông Cửu Long nét sinh hoạt xưa cũng viết: “Sài Gòn-Chợ  Lớn gọi là “đất châu thành”, Sđd, tr 124. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nxb Bản đồ, Hà Nội, 2005. 
2. Tổng cục Thống kê. Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2006, Nxb Thống kê,  Hà Nội, 2006. 
3. Hồng Đức bản đồ. Bộ Quốc gia Giáo dục, Sài Gòn, 1962. 
4. Nguyễn Quang Ân. Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính (1945- 2002), Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2003. 
5. Bảo Định Giang, Nguyễn Tấn Phát, Trần Tấn Vĩnh, Bùi Mạnh Nhị. Ca dao dân ca Nam  Bộ, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1984. 
6. Nguyễn Đình Tư. Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,  2008. 
7. Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng (chủ biên). Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh,  tập 1, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1998. 


TÓM TẮT 
      Địa danh Châu Thành hiện nay được đặt tên cho nhiều huyện, thị trấn ở các tỉnh Nam  Bộ. Trong lịch sử, nó được dùng đặt tên địa danh khá sớm (1867). Hiện nay, còn tồn tại nhiều  cách hiểu về khái niệm “châu thành”. Bài viết góp phần tìm hiểu các địa danh Châu Thành  trong lịch sử cũng như hiện nay dưới góc độ ngôn ngữ. 
      Châu thành là một danh từ chung (từ Hán Việt), có mặt trong ngôn ngữ Nam Kỳ vào  cuối thế kỷ XIX, với nghĩa là “nơi dân cư đông đúc, chốn phồn hoa, đô hội, văn minh”. Đến  năm 1867, Châu Thành bắt đầu xuất hiện với tư cách là một đơn vị hành chính cấp hạt tham  biện (arrondissement) và cấp quận từ năm 1912. Và từ đây có sự “chuyển nghĩa” sang chỉ  “vùng phụ cận, vùng ven thuộc phạm vi thành phố, thị xã” với một loạt các quận mang tên  Châu Thành được đặt từ 1912-1944 dưới thời Pháp thuộc và cả dưới thời chính quyền Sài  Gòn. Trong cách đặt địa danh này, người Pháp đã kế thừa truyền thống cách định danh của  người Việt khi thiết lập các đơn vị hành chính. Việc tồn tại nhiều địa danh Châu Thành như  hiện nay đã phản ánh việc bảo lưu những giá trị văn hóa của một thời đoạn lịch sử ở vùng  đất Nam Bộ. 


ABSTRACT 
THE GEOGRAPHICAL NAME CHÂU THÀNH 

      At present the name Châu Thành is used to refer to many districts and towns in the South.  The word was used as a geographical names quite early (1867). Up to the present the name  has been understood in different ways. This article contributes to an effort to understand the  name Châu Thành of the old days as well as of the present, time in terms of linguistics 
      Châu thành is a Chino-Vietnamese common noun existing in the local language of the  South since the end of the 19th century. The word meant “a place of crowded population”, “a  place of wealth, luxury and civilization”. From the year 1867, the word “châu thành” assumed  the meaning indicating a sub-province geographical unit and then from 1912 it indicated a  district. Afterwards its meaning was changed to denote “the surroundings or suburbs of a  town or a city”. This led to the formation of a great number of districts bearing the same name  Châu Thành in the period 1912-1944 under the French colonialist government as well as  under the Sài Gòn regime. In their choice of the name the French somehow inherited the  Vietnamese way of naming new geographical units. The fact that many places now bear the  same name Châu Thành reflects people’s tendency to preserve the cultural values of an old  historical period of the South.
 

Xem thêm: Côn Đảo những năm 20 của Thế kỉ XVIII qua bức thư của một giáo sĩ Pháp, Nghiên cứu Lịch sử, số 6.2005

Các bài viết khác

Xem thêm
Địa chí đương đại - những yêu cầu đặt ra
Tin tức khác08/06/2023

Địa chí đương đại - những yêu cầu đặt ra

Nhiệm vụ KH&CN "Xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam" được Thủ tướng Chính phủ giao ĐHQGHN chủ trì và triển khai thực hiện từ năm 2017. Đến nay, các nhà khoa học của ĐHQGHN đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, ký hợp đồng triển khai xây dựng các nhiệm vụ thành phần. Cổng Thông tin điện tử ĐHQGHN Xin trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS Trần Thị An - Khoa Các khoa học liên ngành về tính cấp bách của thực tiễn yêu cầu xây dựng Bộ Địa chí mang tính thời đại.

Nguyễn Trãi - Người biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam

Nguyễn Trãi - Người biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam

Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà thơ lớn, nhà tư tưởng, nhà chính trị quân sự lỗi lạc, anh hùng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, tác gia bách khoa thư Việt Nam thời trung đại. Việc biên soạn mục từ “Nguyễn Trãi” góp phần giúp các nhà biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam có thêm một kênh tham khảo trong khi biên soạn các mục từ nhân danh (tác giả và nhân vật).

Nguồn: Internet
Gia phả10/08/2023

Liệt Phi Nguyễn Thị Kim (1765-1804), Người đàn bà bất hạnh, Nghiên cứu và phát triển, số 5 (88), 2011

Đọc lịch sử thời đại Tây Sơn chúng ta thấy có ba mối tình khá nổi bật. Cuộc hôn nhân được nhiều người chú ý nhất và cũng nhiều người khai thác nhất là Nguyễn Huệ-Lê Ngọc Hân. Mối tình trai tài gái sắc này đã trở thành một đề tài để ca tụng và thêu dệt theo mẫu anh hùng sánh với thuyền quyên, mặc dầu sự kết hợp của hai người có thể bao gồm nhiều ẩn ý chính trị hay đổi chác. Mối tình thứ hai thơ mộng hơn. Đó là mối tình của một tiểu thư khuê các với một văn nhân mang chí lớn: Phạm Thái và Trương Quỳnh Như, được biết đến vì đã xuất hiện trong một tiểu thuyết thời tiền chiến, Tiêu Sơn tráng sĩ của Khái Hưng. Vì bị ép duyên, Trương Quỳnh Như đã tự tử chết khi tuổi còn rất trẻ. Mối tình Phạm Thái-Quỳnh Như được Sở Cuồng Lê Dư thuật lại tương đối kỹ lưỡng trong Phổ Chiêu thiền sư thi văn tập (Hà Nội: Nam ký, 1932, tr. 1-5).