Trung tâm khảo cứu và biên soạn
Địa chí Việt Nam
Chào mừng đến với website Trung tâm khảo cứu và biên soạn Địa chí Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXHVN

PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng
PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trường Đại học KHXH&NV

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân
PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân

Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ

GS.TS.Đinh Khắc Thuân
GS.TS.Đinh Khắc Thuân

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm KHXHVN

PGS.TS. Chu Văn Tuấn
PGS.TS. Chu Văn Tuấn

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXHVN

TS. Nguyễn Hữu Thụ
TS. Nguyễn Hữu Thụ

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trường ĐH KHXH&NV, Đại học QG HN

TS. Phạm Thị Chuyền
TS. Phạm Thị Chuyền

Giảng viên Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐH KHXH&NV, Đại học QG HN

TS. Vũ Văn Chung
TS. Vũ Văn Chung

Giảng viên Bộ môn Tôn giáo học, Trường ĐH KHXH&NV

TS. Chu Xuân Giao
TS. Chu Xuân Giao

Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu Văn hóa – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

TS. Mai Thị Hạnh
TS. Mai Thị Hạnh

Khoa Các khoa học Liên ngành, Đại học Quốc gia HN

TS. Hoàng Văn Chung
TS. Hoàng Văn Chung

Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Lý luận và Chính sách tôn giáo, Viện NCTG

TS. Nguyễn Mạnh Tiến
TS. Nguyễn Mạnh Tiến

Phó trưởng Ban Văn học Dân gian, Viện Nghiên cứu Văn học, Viện Hàn lâm KHXHVN

TS. Trịnh Thị Lan
TS. Trịnh Thị Lan

Giảng viên bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia HN

TS. Nguyễn Thị Tố Uyên
TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Nguyên Phó trưởng Bộ môn Tôn giáo học

TS. Phạm Hoàng Giang
TS. Phạm Hoàng Giang

Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học KHXH&NV

TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh
TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm KHXHVN

CN. Lê Văn Hiếu
CN. Lê Văn Hiếu

Chuyên viên, Tập đoàn Gia Tộc Việt 

TS. Nguyễn Văn Quý
TS. Nguyễn Văn Quý

Phó trưởng phòng Nghiên cứu Phật giáo, Viện Nghiên cứu Tôn giáo

TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

Giảng viên Khoa Khoa học Liên ngành, Học viện Chính trị quốc gia

TS Đinh Việt Hà
TS Đinh Việt Hà

Biên tập viên Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa

TS Phan Thị Hoa Lý
TS Phan Thị Hoa Lý

Nghiên cứu viên chính, Phòng Văn hóa – tín ngưỡng, Viện nghiên cứu văn hóa

TS. Lê Việt Liên
TS. Lê Việt Liên

Nghiên cứu viên chính Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXHVN

ThS. Nguyễn Thị Trang
ThS. Nguyễn Thị Trang

Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXHVN

ThS. Đỗ Duy Hưng
ThS. Đỗ Duy Hưng

Nghiên cứu viên chính, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXHVN

ThS. Kim Thanh Sản
ThS. Kim Thanh Sản

Cán bộ hợp đồng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm KHXHVN.